Kurumsal Mesajlar

(Şu Anda Hizmet Dışıdır)

Günümüzde Dünyada bir çok gelişmiş ülkede, yaygın olarak tercih edilen hava reklamı ( Aerial Advertising ) nın amacı, büyük şehirlerde ve tatil yörelerinde çok geniş kitlelere özel donanımlı uçaklar ile çekilen dev boyutlu 4*30m veya 7*50m gibi özel üretim panolar ile kurum kuruluş kampanyalarından, halka mesajlarına, marka algısı için sadece logo çekimine, dernek ve kulüp mesajlarından kişisel mesajlara kadar. Bir çok farklı yasal amaç için kullanılmaktadır.

AVANTAJLARI ;

Hava reklamının diğer tüm yerel reklamlardan farkı, öncelikle bu dev panoyu bir uçağın çekmesidir. İnsan oğlu yaratılış itibariyle gökyüzünde gördüğü farklı bir objeyi gayriihtiyari olarak merak ederek takip eder. Seyretmesi gerçektende çok keyifli olan bu görüntü, insan algısına çok hızlı bir şekilde kayıt edilir. Kişi gördüğü bu manzarayı uzun süre unutmaz ve panoda ne gördüğünü her hangi bir sağlık problemi yoksa net bir şekilde uzun süre hatırlar. Hatta bir çok insan günümüzde bu faaliyeti gördüğü anda cep telefonu ile kayıt eder ve bunu kendi sosyal ağında paylaşır, bu sayede reklamın amacı artçı şoklarda artarak devam eder. Eğer çekilen panoda bir web yada sosyal paylaşım sitesi adresi var ise sıcağı sıcağına söz konusu adresin tıklanması belirgin şekilde eş zamanlı olarak artış gösterir.

Doğru pano mesajı Görünürlük Merak etme odaklanma Algılama Dikkat ile Mesajı Okuma Kayıt etme Foto / video Akılda ve kayıtta Kalma Sosyal Ağlarda Paylaşım ve Mesajın mesajı Görmeyen kitlelere ulaşması Halk arasında Konuşulma ile Reklamın ömrü Dahada artarak Uzar.

 

Hava reklamı, diğer yerel kitle reklam enstrümanları içinde, gazete, yerel tv kanalı, yerel dergiler, yerel radyolar ve Sabit Bilboardlar ve veya Totemlerden çok farklı ve açık ara biçimde etkilidir. Yukarıda saydığımız faaliyetin etki akış Şekli bu alternatif reklam ürünlerinin hiç birinde istenilen oranda gerçekleşmez veya hiç gerçekleşmez.

Şüphesiz reklama ayrılan bütçeler, günümüz rekabet ortamında giderek önem kazanmakta, her firma, marka, kurum Kuruluş ve iş planının daha çok kitleye ve yeni potansiyel müşterilere ulaşması çok önemlidir. Verilen reklamın geri dönüşü Hızlı ve etkili olmalıdır. Hava reklamı tüm oluşabilecek « acaba « ları en aza indirger ve kesinlikle tavsiye edeceğimiz Sürelerde maksimum hedefe ulaşır. Örneğin 1 saat lik hava reklamında dahi, 100,000 kişi tarafından net olarak mesajınız Görülmüş iken, 5 saatlik bir çalışma sonucunda ortalama 500,000 ila 700,000 kişi tarafından mesajınız net bir şekilde görülür. Mesajınızın yukarıda bahsettiğimiz şekilde artçı sosyal paylaşımları ve konuşulabilirliği ile yayılımı milyon rakamına ulaşır. Bunu başka hiçbir yerel reklam ürünü ile bu kadar kısa sürelerde yapamazsınız. Hava reklamı, hava reklamına harcadığınız Bütçeyi kısa ve orta vadede kesinlikle karşılar ve en etkin şekilde görevini yapar. Üstelik diğer reklam ürünlerinden çok daha Düşük bütçeler ile bunu başarmanızı sağlar. Maaliyetler için bizimle iletişime geçiniz, bütçenize uygun bir çözümü birlikte Bulalım.

Reklam insanlar üzerinde pozitif etki ile akılda kalıcı olmalı ve sizi amacınıza kısa sürede ulaştırmalıdır.

GRAFİKLER İLE HAVA REKLAMI

Hava reklamının yoğun Şehir trafiğinde görülme Oranı. Sabah ve Akşam

Trafikte Görünme

Reklamın, mesajın Görünme okunma Algılanma oranı.


Görünme ve algılanma

Reklamın, mesajın Sonrasında halk tarafından Konuşulabilirliğive akılda Kalma oranı.
Konuşulabilirlik

Sadece tek sefer Dahi yapılması durumunda Başarı oranı.


Sadece 1kez